TAKLIMAT PROSES PENILAIAN PRESTASI BAGI TAHUN 2018

Pada 16hb November 2018, telah berlangsungnya Taklimat Proses Penilaian Prestasi Bagi Tahun 2018 Untuk Pegawai Penilai Pertama, Pegawai Penilai Kedua dan Pegawai Penntadbiran di PTJ telah diadakan di Kampus Kejuruteraan. Taklimat telah disampaikan oleh Puan Rohilatifah Binti Harun, Timbalan Pendaftar Kanan, Jabatan Pendaftar, Kampus Kejuruteraan. Manakala, demo proses kemasukan markah ke dalam Sistem Prestasi kepada Pegawai Pentabiran disampaikan oleh wakil daripada pegawai PPKT, Kampus Induk.

 

 

 

 

 

 

Perutusan Tahunan Naib Canselor 2018