JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2018/2019 [02 JANUARI HINGGA 19 JANUARI 2019]

Dimaklumkan bahawa bersama-sama ini dipaparkan Jadual Waktu Peperiksaan Semester Pertama, Sidang Akademik 2018/2019 (2 Januari hingga 19 Januari 2019)

2.         Sukacita sekiranya calon dapat menyemak bahawa semua kursus yang didaftarkan telah dijadualkan. Sila maklumkan kepada Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Kampus Kejuruteraan sekiranya terdapat sebarang pertindihan jadual.

3.         Maklumat Jadual Waktu Peperiksaan Semester Pertama, Sidang Akademik 2018/2019 boleh juga dicapai melalui laman sesawang berikut:

            http://registry.eng.usm.my/index.php/ms/akademik/jadual-waktu

Sekian terima kasih.

Perutusan Tahunan Naib Canselor 2018