JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG (KSCP), SIDANG AKADEMIK 2016/2017

Dimaklumkan bahawa bersama-sama ini dipaparkan Jadual Waktu Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP), Sidang Akademik 2016/2017.

2.         Sukacita sekiranya calon dapat menyemak bahawa semua kursus yang didaftarkan telah dijadualkan. Sila maklumkan kepada Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Kampus Kejuruteraan sekiranya terdapat sebarang pertindihan jadual.

3.         Maklumat Jadual Waktu Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP), Sidang Akademik 2016/2017 boleh juga dicapai melalui laman sesawang berikut:

            http://registry.eng.usm.my/index.php/ms/akademik/jadual-waktu

Sekian terima kasih.