Pengenalan

 

Perkhidmatan utama Bahagian Sumber Manusia Kampus Kejuruteraan adalah merangkumi:

 

1. Pengurusan pengambilan staf

    Menguruskan permohonan pelantikan dan pengambilan staf baharu sama ada bertaraf tetap, kontrak, sambilan atau sementara.

2. Pengurusan perkhidmatan dan saraan

    Menguruskan pengesahan jawatan staf, pergerakan gaji, laporan penilaian prestasi dan pengurusan persaraan staf, cuti dalam perkhidmatan,   Anugerah dalam perkhidmatan

3. Pembangunan organisasi

    Penempatan semula staf dan perjawatan, pengurusan tatatertib staf, statistik, hrmis

4. Kemajuan kerjaya

    Menguruskan urusan permohonan kemajuan kerjaya bagi semua staf akademik dan bukan akademik

5. Perhubungan staf

    Menguruskan peperiksaan perkhidmatan universiti, kebajikan staf, dan skim perkhidmatan perubatan staf.

6. Pembangunan staf

    Skim RLKA, RPTKA, cuti belajar pentadbiran, sabatikal, felo pasca doktoral

7. Pentadbiran dan kewangan

    Pakaian seragam, perkhidmatan pos, belanjawan tahuanan jabatan dan pusat,

 

Bahagian Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Kampus Kejuruteraan, merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam melaksanakan segala urusan berkaitan pengurusan sumber manusia di kampus kejuruteraan. Seiring dengan keperluan semasa, Bahagian Sumber Manusia sentiasa bersedia :

  • Memberikan perkhidmatan yang terbaik, menyedia dan membangunkan modal insan yang berkualiti dalam pelbagai aspek merangkumi kemahiran dan pengetahuan.
  • Melaksanakan perancangan sumber manusia bagi melahirkan individu dan organisasi yang kompeten dan cemerlang dalam persekitaran yang harmoni.
  • Bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan struktur organisasi dan perjawatan, urusan perkhidmatan, latihan dan kebajikan staf, peperiksaan jabatan serta urusan berkaitan prestasi dan kemajuan kerjaya staf.