Pengenalan

Bahagian ini terdiri daripada empat (4) fungsi utama iaitu:

 1. Pengurusan Pengambilan & Pembangunan Staf

Menguruskan pemohonan pelantikan dan pengambilan staf baru samada bertaraf tetap,    kontrak, sambilan atau sementara dan juga menguruskan permohonan kenaikan pangkat staf akademik dan bukan akademik.

 2. Pengurusan Perkhidmatan dan Saraan

Fungsinya adalah untuk menguruskan pengesahan jawatan staf, pergerakan gaji staf, laporan penilaian prestasi staf hinggalah pengurusan persaraan staf.

 3. Pembangunan Organisasi dan Pentadbiran

Menguruskan peperiksaan perkhidmatan universiti, kebajikan staf, skim perkhidmatan perubatan staf dan hal-hal kebajikan staf.

4. Sistem Maklumat Sumber Manusia

Bertanggungjawab memastikan semua sistem maklumat sumber manusia dalam keadaan baik dan disimpan dengan selamat dan mudah diakses.