Pengenalan dan Fungsi

 

Seksyen Pengurusan Akademik adalah sebuah seksyen dibawah seliaan Jabatan Pendaftar, Kampus Kejuruteraan yang berperanan membantu menyelaras keperluan pelajar ke arah pencapaian akademik. Antara tugas-tugas teras Seksyen Pengurusan Akademik adalah seperti berikut :

 • Pengurusan Pengambilan Pelajar Baharu
 • Pengurusan Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan
 • Pengurusan Penyediaaan Pengawasan Peperiksaan
 • Pengurusan Peperiksaan
 • Rayuan Semakan Keputusan Peperiksaan
 • Pengurusan Maklumat Pelajar dengan klasifikasi berikut :

    - peribadi(cth:pertukaran alamat)

    - akademik (cth:gugur/tambah, pertukaran kod)

 • Pengurusan Dokumentasi Pelajar dan Pemastautin (visa/pas pelajar/pas sosial/insuran)

Selain tugas di atas sebarang keperluan perkhidmatan kepada pelanggan (pelajar) dalam merialisasi matlamat mereka seperti mengeluarkan surat sokongan kepada agensi luar, di samping menjadi setiausaha kepada beberapa jawatankuasa berkaitan aktiviti akademik. Antara Jawatankuasa yang diwakili adalah seperti berikut :

 1. Jk Penyelarasan Kejuruteraan
 2. Jk Kecil Pengawasan Peperiksaan Peringkat Kampus
 3. Jk Jadual Waktu Pengajaran
 4. Jk Meniru/Menipu

Seksyen Pengurusan Akademik dipertanggungjawabkan menyediakan dokumentasi atau bahan bukti penyiasatan atau apa sahaja yang diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa seperti di atas